MİSYON

Çekmeköy Kent Konseyi Gençlik Meclisi olarak, Çekmeköy’de gençler arasında dil, din, ırk, sınıf ve siyasal görüş ayrımı gözetmeksizin; toplumsal cinsiyeti esas alan, dayanışma ve ortaklık kültürünü geliştiren; yerel yönetim, özel sektör ve kamu işbirliklerini geliştirerek kentsel politikalara gençlik bakış açısını yansıtan ve gençlerin bu politikalarda aktif rol almasını sağlamak

VİZYON

Daha yaşanılabilir ve sürdürülebilir bir Çekmeköy için, aktif, katılımcı, girişimci ve çağdaş değerlere sahip bir gençlik olarak, Çekmeköy ve İstanbul gençliği arasında bir iletişim köprüsü kurarak, İstanbul’un incisini, Türkiye’nin de  bir incisi haline getirmek.

AMAÇ

a) Gençlik ve kentle ilgili sorunların çözümünde, gençlerin sorun çözme anlayışı içerisinde aktif rol almalarını sağlamak,
b) Sürdürülebilir kalkınma anlayışı içerisinde kente yönelik çalışmalar yürütmelerini sağlamak,
c) Gençlerin, kent yönetiminde karar alma mekanizmalarına katılmalarını sağlamak ve bu amaca uygun aktiviteler düzenlemek,
d) Ulusal ve uluslararası sözleşmeler çerçevesinde yerel düzeyde gençlik haklarını korumak ve geliştirmek,
e) Gençlerin kentsel kimlik ve aidiyet bilincini geliştirmek,
f) Gençlerin, girişimci ve dinamik kimliklerini ön plana çıkararak, araştıran, üreten, topluma, ülkesine ve dünyaya yararlı bireyler olmalarını desteklemek ve bireysel inisiyatiflerini geliştirmek,
g) Gençlerin, kentin bilimsel, teknolojik, sanatsal, sosyal ve kültürel etkinliklerinde rol almalarını sağlamak, insan hakları ve çevre konusunda duyarlılıklarını arttırmak,
h) Gençliğin dayanışma ve paylaşıma yönelik özeliklerini “ortaklık” bilinci içinde geliştirmek ve gençliğe birlikte çalışma alışkanlığı kazandırmak,
i) Gençlerin, dinamizmini ve enerjisini kanalize edeceği uğraş ve ilgi alanları yaratmak ve bu konuda diğer kurum ve kuruluşlarla ortaklaşa etkinlikler gerçekleştirmek.

Kent Konseyi Projeler

Çekmeköy Kent Konseyi projelerini bu bölümden inceleyebilirsiniz.